HUNT TIL LEKA - OVER 250 LEKVÆRINGER BLIR INVITERT

Dette HUNT-teamet ønsker inviterte på Leka velkommen  til feltstasjonen på Leka helsesenter

I dagene 20. og 21. og 22. mars vil HUNT Aldring i Trøndelag/ COVID gjennomføres på Leka.

-Alle som deltok i HUNT4 på Leka for fire år siden vil denne gangen bli invitert til å delta, forteller prosjektleder i HUNT, Vigdis Hjulstad Belbo.

HUNT COVID

De yngste fra 24 år og eldre blir invitert på SMS og bedt om å svare digitalt på en spørreundersøkelse, og å komme på feltstasjon for å avgi blodprøve. De får tildelt tidspunkt, men passer ikke det, kan de komme på dropp-inn i åpningstiden. De trenger ikke å avbestille tildelt time. Blodprøvetaking tar bare noen minutter.

HUNT Aldring i Trøndelag

De som deltok i HUNT4 70+, de er nå over 74 år, vil bli invitert med et brev og spørreskjema i posten til å delta i HUNT Aldring i Trøndelag.   I invitasjonen vil tildelt time på feltstasjonen stå.  Et besøk for de i denne gruppen vil ta ca. en time. Beboere i omsorgsbolig og sykehjem vil få hjemmebesøk.

Feltstasjonen er på Leka helsesenter. Adressen til feltstasjon på Leka er Skeisveien 115, 7994 Leka

 Ved inngangen til resepsjonen er det plassert et oransje flagg.

Banebrytende koronaforskning og eldrehelse

Koronaforskning og konsekvenser på fysisk og psykisk helse i forbindelse med pandemien er sentralt tema i denne undersøkelsen for både eldste og yngste gruppe.

  Blodprøvene er svært viktig for å øke kunnskapen om kroppslig reaksjon på koronasykdom og vaksinering, og analysere effekten på kroppens immunforsvar. Deltakerne får også svar på analysen av blodprøvene hvis de ønsker det, og her vil det også framgå om de har antistoffer i blodet fra eventuell infeksjon eller vaksine.  

For de eldste er det er tilsvarende undersøkelse som i HUNT4 70+ i tillegg til blodprøve på feltstasjonen.  Her ønskes det mer forskning på helseutvikling, funksjonsendringer og på sykdommer som oftest rammer den eldste delen av befolkningen.  Hvordan eldre opplevde pandemien er også et viktig tema.

Servicetelefonen: Hvis du har spørsmål, ring  tlfnr  92092800. Hvis vi ikke svarer med en gang, ringer vi deg opp igjen. 

Oppfordrer til å delta

-HUNT er i verdensklassen for å skaffe data til helseforskning, og det forskes over hele verden på materialet som ligger i HUNT databank og biobank på Levanger. Den gode oppslutningen av nordtrønderne gjennom fire HUNT-er, og nå denne, er gull verd, sier Hjulstad Belbo.

 -Her har vi helsedata før en pandemi gjennom HUNT4, så samler vi nå inn etter pandemien, det er rett og slett unikt. Håper folk på Leka også denne gangen ønsker å delta i HUNT, oppfordrer hun.

Stor deltakelse

HUNT Aldring i Trøndelag/COVID er snart i innspurten på det to år lange prosjektet som startet i Stjørdal kommune i september 2021. Etter Leka står Nærøysund for tur, så flytter feltstasjonen til Namsskogan og Røyrvik. Lierne er siste kommune ut, og skal avslutte i løpet av juni.  

Så langt har er det samlet inn blodprøver fra 27 000 deltakere og over 5000 har deltatt i HUNT Aldring i Trøndelag.

 -Det er meget god oppslutning, vi ligger på 74% deltakelse av de eldste og 64 % på blodprøver, sier en fornøyd Hjulstad Belbo.

Åpningstider på Leka:

Mandag 20.mars: 12- 17.20

Tirsdag 21.mars: 08.10- 17.20

Onsdag 22.mars: 08.10- 14.00