HJEMMEHJELP

Ledig stilling for hjemmehjelp

Leka kommune søker en person som kan gi praktisk bistand til våre hjemmeboende brukere. De bor enten i egen bolig, eller leid kommunal bolig. Du må selv komme deg fram til brukerne, og vil ha rett til km-godtgjørelse for bruk av egen bil i arbeidstida.

Dette er en 50 %-stilling som er ledig for snarlig tiltredelse, og det er mulighet for fast tilsetting etter en tid.

I tillegg til rengjøring hjemme hos bruker, kan det også avtales at hjemmehjelp skal utføre lettere pleie- og omsorgsoppgaver.

Det kreves ingen spesiell fagkompetanse for stillingen, men det er en fordel om du har erfaring med lignende arbeid fra før.

Vi søker en medarbeider med gode samarbeidsegenskaper, som er beslutningsdyktig, stabil og serviceinnstilt.

Du må kunne jobbe selvstendig, og ta ansvar for egne oppgaver. Du må også være fleksibel og løsningsorientert, samtidig som du er nøyaktig og strukturert. Som hjemmehjelp må du selvsagt trives med fysisk arbeid.

Ved valg av kandidater til stillingen, kommer vi til å legge stor vekt på personlig egnethet.

Lønn og andre godtgjøringer er i henhold til tariff.

Før tiltredelse må det legges fram politiattest etter hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Kontaktperson er avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester Maja Moen Furre telefon 977 31 678.

Søknad sender du til post@leka.kommune.no, søknadsfrist 9.juli 2021.

Søknad kan også sendes til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka, eller leveres på servicekontoret.

Vi ser fram til å motta søknad fra deg!