HELSESYKEPLEIER

Stilling ledig for tiltredelse i november 2022

Vår helsesykepleier gjennom en årrekke skal gå av med pensjon, og Leka kommune søker av den grunn etter helsesykepleier i 50  % stilling.

Vi søker deg som er en faglig dyktig helsesykepleier med interesse og engasjement for å arbeide med barn, unge og deres familier. Du må kunne skape gode relasjoner til målgruppen og samarbeidspartnere, og være med å utvikle tjenesten ytterligere.

Stillingen blir ledig for tiltredelse 01.11.22 .

Du vil ha hovedkontor ved Leka helsesenter, men også eget kontor ved Leka barne- og ungdomsskole. Det er vel 60 elever i skolen, og 30 barn under skolealder.

Stillingen er underlagt tjenesteområdet helse og velferd, men har tett samarbeid med tjenesteområdet oppvekst og familie.

Kommunen har en ressurs på 20 % i et treårig prosjekt for styrking av helsestasjonstjenestene. Dersom det er ønskelig, så kan denne stillingsandelen legges til helsesykepleierstillingen slik at den blir på 70 %.

Jordmor, PPT, barnevern, ergoterapeut og kommunepsykolog er eksterne ressurser som det er et velfungerende samarbeid med. Helsesykepleier koordinerer disse tjenestene opp mot eksisterende behov.

Ansvarsområde og oppgaver

 • Praktisk arbeid ved helsestasjonen og i skolehelsetjenesten
 • Utenlandsvaksinering
 • Smittevern
 • Deltakelse i samarbeidsfora og samarbeid med eksterne aktører
 • Veiledning og rådgivning i familier
 • Faglig, administrativt og budsjettmessig ansvar for tjenesten
 • Koordinering av tjenestene
 • Flyktningehelse

Kvalifikasjoner

 • Godkjent helsesykepleier, i mangel på søkere med godkjent utdanning, åpnes det for at søkere med sykepleierutdanning kan bli vurdert
 • Erfaring fra helsestasjon eller lignende arbeid
 • Ønskelig med kompetanse innenfor COS-P, og BAPP er ønskelig
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Politiattest uten anmerkninger
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst, nøyaktig og strukturert
 • Målrettet, engasjert og fleksibel
 • Gode evner både til samarbeid og selvstendig arbeid
 • Engasjert og fleksibel
 • Kan arbeide selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Veiledning og nødvendig opplæring fra helsesykepleier ved oppstart
 • En jobbhverdag i et lite og godt miljø med kollegaer, samarbeidspartnere og innbyggerne
 • Spennende og varierte oppgaver
 • Arbeid i en godt etablert tjeneste
 • Lønn i henhold til kompetanse og tariff

Egen bil må kunne benyttes i tjenesten

Tilsetting skjer etter intervju, og ved valg av kandidat til stillingen vil vi legge vekt på personlig egnethet.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef for helse og velferd Helga Bogen Størseth 936 92 634, og helsesykepleier Gunnhild Gutvik 470 51 135.

Søknader med CV og referanser sendes til post@leka.kommune.no

Søknadsfrist 20.09.22


 

Mer om oss:

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting i Gutvik på fastlandet og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no for ytterligere informasjon.

Leka kommune har 570 innbyggere og 75 ansatte som utøver 60 årsverk. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes inn gjennom interkommunale samarbeid.

Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med fokus på gode faglige løsninger, og med unike muligheter for det optimale innen rekreasjon, så er Leka kommune plassen for deg!