Ferdsel til Solsemhula

Påbud med bruk av hjelm i hula. 

Solsemhula er igjen åpnet for besøk med guiding.

All ferdsel i området uten guiding skjer på eget ansvar.