11 fastlegekontor i Namdalen tar i bruk nytt journalsystem!

I perioden 9. mars til 22. april vil de fleste av regionens fastlegekontor holde stengt helt eller delvis i 2 dager.

Årsaken er at kontorene skal innføre et nytt system for elektronisk pasientjournal. Innføring av det nye systemer krever opplæring samtidig som pasientdata skal flyttes fra gammelt til nytt system. I løpet av de to dagene vil ikke kontorene ha tilgjengelig et system for å bestille legetime, få nye resepter, utstede sykemeldinger m.m.

Publikum oppfordres til å ta kontakt med sine legekontor i god tid på forhånd for å sikre seg at de har de legemidler som de har resept for.

Tidsplanen for innføringen av det nye systemet er som følger (Osen har tatt systemet i bruk før jul 2020):

Uke 10: Rørvik og Kolvereid - 9/10 mars

Uke 11: Grong - 15/16 mars og Namsskogan - 16/17 mars

Uke 12: Leka - 22/23 mars og Flatanger - 23/24 mars

Uke 14: Bakklandet – 8/9 april

Uke 15: Høylandet – 9/12 april, og Bindal 15/16 april

Uke 16: Namdalseid 21/22 april

Det nye systemet heter Pasientsky og vil tilby mye ny funksjonalitet for både leger, helsesekretærer og innbyggere. Timebestilling vil kunne skje digitalt og kostnadsfritt for alle gjennom å logge seg på en pasientportal eller ved bruk av appen «Pasientsky».

Systemer er skybasert og frigjør kommunene for kostnader og driftsansvar for kontorenes pasientjournaler. Det er også integrert med HelseNorge – den offentlige portalen for helsetjenester i Norge.

Det er Namdal Regionråd som koordinerer innføringen og regional innføringsleder Arne Bangstad uttaler:

«Namdalsregionen er den første regionen i Norge som har gått sammen om en overgang fra System X til Pasientsky. Det gamle systemet var utdatert og en overgang til et skybasert system er høyst nødvendig. Det er en rivende utvikling i Norge innenfor dette feltet med økende behov for at de ulike systemene samhandler. Pasientsky øker mulighetene og potensialet for slik samhandling og Osen har allerede innført systemet med godt resultat.»