A  A  A

Velferdsteknologi

Publisert 09.04.18, BM
Fremtidens omsorgstjenester
[Les mer]

Kreftkoordinator

Publisert 29.04.14, kh

Kreftkoordinatoren Ann-Marit Pedersen for Ytre Namdal og Bindal er tilgjengelig for pasienter og pårørende som trenger råd eller noen å snakke med.

[Les mer]

Fastlege

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Helsestasjon

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Helsestasjon ungdom

Publisert 01.04.12


[Les mer]

Hjemmehjelp

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Hjemmesykepleie

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Individuell plan - koordinering av helse-og/eller sosialtjenester

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Legevakt

Publisert 01.04.12


[Les mer]

Matombringing

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Omsorgsboliger

Omsorgslønn

Psykiske helsetjenester

Samhandlingsteameet i BYN (SIBYN)

Svangerskapsomsorg

Skolehelsetjeneste

Støttekontakt

Sykehjem - avlastningsopphold

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - langtidsopphold

Tekniske hjelpemidler - utlån

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

Trygghetsalarm

Vaksiner Powered by Makeweb