A  A  A

Lekafjellene

Lekafjellene er mye brukt til fotturer. Mange fisker i Steinsvatnet. Området er tilrettelagt med flere merkede løyper fra ulike utgangspunkt. Herlaugsløypa gir en opplevelsesrik rundtur med utsikt over hele øya. Kjente fjelltopper er Vattind, Kolsettuva, Hårfjellet, Branden og Hundørene.

Hårfjellet 376 moh

Utfordrende turmål. Kan nås fra Briktdalen, Fossranda ovenfor Haug og fra Steinalderboplassen øverst i Vassdalen. Den kan også inngå i en Vattindtur. Det er et fint og forholdsvis lettgått terreng mellom Hårfjellet og Vattind. Trimboka ligger i et glass i varden.

Vattind 418moh

Lekas høyeste punkt, med fantastisk utsikt til alle kanter. Du kan se mange kjente fjell og landemerker fra Flatanger i sør helt til Lurøy i nord. Østover kan du se helt til Kvigtind (1699) i Børgefjellmassivet. Verdens høyestbeliggende forekomst av blomsten Strandkjeks finnes her. Trimboka ligger i et glass i varden.

Merka løyper opp til Vattind fra:

Trongan - Steinsvatnet - Vattind (2,5 km)

Merket løype opp den ville Kalvdalen til fiskevatnet Steinsvatnet og videre til Vattind. Stigning ca. 370m.

Nesvasskleiva - Nesvatnet -Vattind (4km)

Traktorvei opp Nesvasskleiva til Nesvatnet. Derfra er løypa merket opp skaret til Vattind. Stigning ca. 320m. I Nesvasskleiva er det funnet spor i 90- 100 meters høyde over havet som vitner om at de første Lekværingene måtte ha vært her også for 9-10.000 år siden. Trimboks ved Nesvatnet står på silhuset som Vassverket har like nedenfor Nesvatnet.

Struten - Vattind (3km)

Følge Herlaugsløypa fra Struten opp Tverrfjellet - Dette er den mest familievennlige traseen til Vattind. Stigning ca. 330m

Herlaugsløypa (11km)

Rundløype i Lekas ville fjellnatur med fantastisk utsikt rundt hele øya. Stigning ca 330m. Løypa går fra Nesvasskleiva opp ei bratt ur nord på Størvet, langs et flatt parti med idylliske fjellvann, over dalene ovenfor Kvaløy opp til Steinsvatnet og videre til Vattind. Herfra går løypa nedover Tverrfjellet til Struten. Powered by Makeweb