A  A  A

Herlaugshaugen -Norges største skipsgravhaug

Lekas Fotefar mot nord prosjekt. Herlaugshaugen er den største gravhaugen i Norge hvor man beviselig har funnet at mennesker er gravlagt. Arkeologer tror at haugen rommer et vikingeskip betydelig større enn de kjente Oseberg- og Gokstadskipene. 
Haugen med sine enorme dimensjoner signaliserer at de grønne gresslettene på Lekas østside trolig var hovedsetet for et av Namdalskystens viktigste maktsentra i yngre jernalder. En del av det økonomiske grunnlaget for dette høvdingsetet var trolig basert på skipstrafikken og handelen langs leia.
Snorre Sturlasons beretning om Kong Herlaug, som gikk i haug da Harald Hårfagre var på vei til Namdalen, blir knyttet til denne haugen. Med utgangspunkt i “Snorre” har Trygve Hoff laget et friluftsspel - “Eit spel om kong Herlaug” som spilles enkelte somrer.

  Powered by Makeweb