A  A  A

Lokal forskrift om tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Publisert 24.07.17, BM

Leka formannskap vedtok 22/6 2017 i sak nr 46/17 forslag til lokal forskrift om tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

 

Forslag til forskrift legges ut til offentlig høring i seks uker.

Høringsfrist: 9/9-2017.

[Les mer]

Høring av Felles overordnet rusmiddelpolitisk handlingsplan i Ytre Namdal

Formannskapene i Leka, Nærøy og Vikna har vedtatt at utarbeidet forslag til felles overordnet rusmiddelpolitisk handlingsplan m/ vedlegg legges ut til høring i perioden fram til 1. september 2017.

[Les mer] Powered by Makeweb