A  A  A

Forslag - Lokale retningslinger for behandling av saker etter konsesjonsloven

Høringsfrist: mandag 20.11.2017

Saksutredning

Forslag til lokale retningslinjer


Høringsuttalelser sendes Leka kommune innen 20.11.2017 til

post@leka.kommune.no

Leka kommune

Leknesveien 67

7994 LEKA



 Powered by Makeweb