A  A  A

Kartlegging av friluftsområder i Leka kommune - offentlig høring

Innspill til faggruppa sendes innen 11. desember 2017 til Leka kommune v/ Kristin Floa,

kristin.floa@leka.kommune.no

 

2Høringsbrev

2Verdisettingskriterier

2Kartlagte og vedtatte

2Kart området Gutvik og Skei

2Kart området Leka sør og nord

2Kart området Horta og Sklinna

2Kart området Leka Solsmøyene

 Powered by Makeweb