A  A  A

Stortingsvalg 2017

Publisert 08.03.17, BM

Valg.no


Står du i manntallet?

Fra mandag 17. juli kan du undersøke om du står i manntallet i Leka kommune.

Da legges manntallslistene ut til offentlig gjennomsyn.

Dersom du ikke står i manntallet kan du ikke stemme ved stortingsvalget, som i Leka kommune avholdes 10. og 11. september 2017.[Les mer]

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Publisert 11.02.15, BM


 Leka kommunestyre fastsetter, med hjemmel i valglovens § 9-2 (2), at kommunestyreog

fylkestingsvalget i 2015 i Leka kommune avholdes søndag 13. september i tillegg til

mandag 14. september.

Lekatun benyttes som stemmelokale på søndag for alle valgkretser.


[Les mer]

Stortingsvalg 2013

Publisert 08.05.13

www.valg.no

[Les mer] Powered by Makeweb