A  A  A

SPILLEMIDLER

Frist for søknad er 1.november 2018

Kommunal frist for søknad om spillemidler er satt til 1.november.

Søknader sendes via https://www.anleggsregisteret.no/  

Her er søknadsskjema tilgjengelig, samt informasjon om hva man kan søke spillemidler til og hva som kreves vedlagt i søknaden.

Trenger du hjelp til søknadsutfylling kan du kontakte Leka kulturkontor tlf: 95223145

 

Med vennlig hilsen


Venke Strat Thorsen

Næring/ kultur

 

Leka Kommune

[Tilbake]


 Powered by Makeweb