A  A  A

Nytt kommunenummer

Fylkene slås sammen 
Fra 1.1.2018 er nord- og sørfylket slått sammen til Trøndelag fylke, og kommunene er tildelt nye nummer.
Leka har hatt nummer 1755 - nytt nummer er 5052.
[Tilbake]


 Powered by Makeweb