A  A  A

Folkemøte: kommunereformen

Herlaughallen tirsdag 28.mars kl. 20:30

Tema:          Kommunereformen

Innleder:     Per Gunnar Stensvaag, sentraliseringsmotstander, kommunestyre-representant i Trysil og flykaptein i SAS. Han har flydd Norge opp og ned og går nå i rute til New York. Fra verdens tak og fugleperspektiv ser han verdien i å jobbe for små samfunn. Han har holdt 84 foredrag – uten betaling, deltok på Debatt sammen med ordføreren.


HVA ER STATUS OG HVILKE MULIGHETER HAR VI?

Leka er fremdeles en kommune som kan kalles en generalistkommune, vi har:

Skole, barnehage, alders og sykehjem, legeordning/ambulanse/lensmann, teknisk/uteseksjon         , administrasjon, rådmann og ordfører.

 

Leka er liten, men ikke mindre enn at vi alltid har styrt og klart oss godt selv. Vi er ikke på ROBEK, (som er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse) så vi bestemmer investering og styrer økonomisk uten å måtte spørre fylkesmannen eller andre.

 

Det er de 15 i kommunestyret som har all makt i forhold til de ca. 50 mill. kr vi har i året.

Vi har liten gjeld ca. 35 mill. kr. Nå bygger vi ny barnehage til ca. 6,5 mill.

 

Vi har gjennom samarbeidet: 10 øykommuner hatt god dialog med Helge A. Njåstad og regjeringen, og vi har fått dokumentert at øykommuner uten fastlandsforbindelse er i en spesiell situasjon. "Det beste argumentet for at øykommuner skal forbli egen kommune er at det blir lang distanse for å delta i lokaldemokratiet, og at folk på fastlandet kjenner for dårlig til forholdene på øyene", sier Njåstad.

 

Så langt har vi beholdt inntektene og uten forslaget fra Venstre om tvang så ville dette vært greit.

 

Kommunereformen: I 2014 vedtok stortinget at skulle det skulle gjennomføres en kommunereform i Norge, men den skulle baseres på reel frivillighet og ikke tvang.

 

Vi er foreslått sammenslått med tvang, men vil jobbe videre for å bestå som egen kommune.

 

Vi gikk til valg på det, og kommunestyret har enstemmig vedtatt øykommunesamarbeidet og til sist sendt vedtak til regjering, Storting og Sanner om at vi vil være egen kommune.

 

Nå er det avtalt møter i Oslo med Helge Andre Njåstad og øykommunene. Vi står fremdeles i lag om at øykommunene skal bestå som egne kommuner. Samen med Bygdeforsking vil vi lage en felles uttalelse som går til regjeringa før vedtak fattes. 

Kommunalkomiteen og Stortinget gjør sine vedtak i juni 2017.

 

I september er det stortingsvalg, da blir det regjeringsskifte for vi trenger en regjering som bryr seg om by og land, og som forholder seg til demokrati og ikke bruker tvang.

 

I arbeidet med kommunereformen ble vi av regjeringen pålagt å bevise at Leka er liv laga for å bestå som egen kommune. Det vært fantastisk å føle støtten fra befolkningen i Leka, utflytta Lekværinger og befolkning fra hele Norgeskartet.

 

Dette klarer vi hvis vi står sammen videreJ

 

Mvh Per Helge Johansen, ordfører


Leserbrev Lofotposten av per Gunnar Stensvaag

[Tilbake]


 Powered by Makeweb