A  A  A

Legetjenesten i Leka

Øyeblikkelig hjelp - ring 113

Legevakt - ring 116117

Kommunelegen er sykemeldt.

Etter avtale med Bindal kommune vil legen der bistå Leka med øyeblikkelig hjelp og legevakt.

Det arbeides med å få legevikar til Leka.


Bjørn Arne Laugen

Konst. rådmann

[Tilbake]


 Powered by Makeweb