A  A  A

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark.

Forskrift om brannforebygging 2015-12-17

I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, dette gjelder også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.Norsk brannvernforening anmoder handelsstanden om å stoppe salget av engangsgriller, både på grunn av brannfaren og av hensyn til miljøet.

[Tilbake]


 Powered by Makeweb