A  A  A

Sommerjobb for skoleungdom 2019

Elever ved ungdomskolen, videregående og voksenopplæringen

STRANDRYDDING

Leka kommune søker også i år etter skoleungdom fra 14 år og oppover til ryddeprosjekter i strandsonen.

Arbeidsperioden er uke 27, 28, 29 og 30, det vil si fra 1. – 26. juli.

 

Skriv i søknaden hvilke ukenummer du kan jobbe.

Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor du har lyst til å jobbe med strandrydding.

Søkere som er bosatt i kommunen vil bli prioritert dersom det er flere søkere enn vi kan ta inn.

Søknadsfrist: mandag 20. mai.

Søknaden sendes: post@leka.kommune.no eller Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka

 

 

SKJØTSEL AV KULTURLANDSKAP

Leka kommune søker etter ungdom som ønsker å ta småoppdrag i Skei Utvalgte Kulturlandskap.

Arbeidsperioden er uke 27, 28, 29 det vil si fra 1. – 19. juli.

 

Oppgaver er bl.a:

-          Vedlikehold/tiltak i Skeisnesset Kultursti og Steinhytta

-          Mekanisk bekjempelse av uønskede arter (rynkerose, veitistel, småplanter av sitka)

-          Rydding av restarealer

 

Skriv i søknaden når du kan jobbe.

Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor du har lyst til å jobbe med skjøtselsoppgaver.

Søkere som er bosatt i kommunen vil bli prioritert dersom det er flere søkere enn vi kan ta inn.

Søknadsfrist: mandag 20. mai

Søknaden sendes: post@leka.kommune.no (ev. Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka)

[Tilbake]


 Powered by Makeweb