A  A  A

Farevarsel orange nivå

Met.no har sendt ut farevarsel på oransje nivå for svært høy vannstand i Trøndelag og Nordland lørdag, kombinert med svært høye bølger
Met.no har sendt ut farevarsel på oransje nivå for svært høy vannstand i Trøndelag og Nordland lørdag, kombinert med svært høye bølger.  Et stort synoptisk stormsenter er på veg inn mot Midt-Norge og Nordland natt til lørdag. Dette fører til kraftig vind fra sørvest og vest fra natt til lørdag til lørdag kveld. Lørdag er det fare for svært høy vannstand i Trøndelag og Nordland, i kombinasjon med svært høye bølger. I Trøndelag er vannstanden estimert til 50-60 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, den ventes å være på sitt høyeste mellom 12 og 14. I Nordland er det estimert vannstand til 50-70 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, med maksnivå lørdag ettermiddag mellom 13 og 15.  For oppdatering, les mer her: https://www.met.no/nyhetsarkiv/oransje-farevarsel-for-svaert-hoy-vannstand-i-trondelag-og-nordland
   
[Tilbake]


 Powered by Makeweb