A  A  A

LEDIG STILLING - KOKK - SØKNADSFRIST 27.MARS

100 % STILLING FRA 3.6.2019


 

Kokk – 100 % stilling ledig i perioden 3.6.2019 – 3.1.2020. 
Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag. Administrasjonsstedet ligger på øya Leka. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker og Leka fikk i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. 
Leka kommune har barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og aktivt kulturliv. Se også vår hjemmeside
www.leka.kommune.no 

Leka kommune har 570 innbyggere, et budsjett på 55 millioner, og 75 ansatte som utøver 55 årsverk. De fleste tjenestene driftes av kommunen selv, resten via nabokommuner eller IKS. 

 

Leka sykestue er en sykeheim med 10 faste sengeplasser i enerom, kommunalt akutt døgntilbud og mottak av tidlig utskrevede sykehuspasienter. Kommunelegen går visitt regelmessig, og er ellers tilgjengelig etter behov. Legekontoret er i samme bygning. Fysioterapeut og tannlegekontor er også i samme bygning. Tannlege og tannpleier har faste kontordager, og tilbyr blant annet hjelp til institusjonsboere og andre som kan ha problemer med å reise til tannlege.

Ansvar og oppgaver

Stillingen er ved institusjonskjøkken/Leka sykestue, og betjener brukere i og utenfor institusjonen. Den som ansettes vil ha som oppgave å tilberede og servere mat, i tillegg til å planlegge og organisere daglig drift av tjenesten. Det kan påregnes noen vakter i turnus.

Stillingen er tillagt det faglige ansvaret for at maten som tilbys er i henhold til registrert diett/ernæringskriterier.

Kvalifikasjoner

Det ønskes søkere med relevant utdanning (fagbrev kokk)og/eller erfaring fra arbeid ved storkjøkken.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig, og samtidig har god samarbeidsevne.

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og god serviceholdning.

Den som ansettes må også ha evne til å ta ansvar for at tjenesten kvalitetssikres i tråd med gjeldende lover og regelverk.

Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kadidater blir intervjuet.

Vi tilbyr

Du vil innen pleie- og omsorgstjenesten få jobbe sammen med trivelige og kompetente kollegaer. Du får en arbeidshverdag med varierte og spennende oppgaver og ansvar, og god mulighet til å bidra til positiv utvikling av tjenesten og arbeidsmiljøet.

Leka kommune gir sine ansatte god pensjons- og forsikringsordning og lønn etter tariff.

Spørsmål om stillingen kan rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø på telefon 90502636

 

Søknad med attester, CV og referanser sendes post@leka.kommune.no


Søknadsfrist 27.3.2019

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb