A  A  A

LEDIG STILLING - ØKONOMILEDER - SØKNADSFRIST 27.MARS

FAST 100 %-STILLING

Økonomileder  - 100 % stilling ledig

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag. Administrasjonsstedet ligger på øya Leka. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker og Leka fikk i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. 
Leka kommune har barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og aktivt kulturliv. (Se også vår hjemmeside
www.leka.kommune.no )

Leka kommune har 570 innbyggere, et budsjett på 55 millioner, og 75 ansatte som utøver 55 årsverk. De fleste tjenestene driftes av kommunen selv, resten via nabokommuner eller IKS. 

 

Økonomiavdelingen har to heltidsstillinger i tillegg til leder.

Stillingen er administrativt plassert direkte under rådmannen, og inngår i rådmannens ledergruppe.

Økonomileder har faglig ansvar for alle deler av økonomiforvaltningen, og skal yte bistand til rådmann, politikere og tjenesteområder i dette arbeidet. I tillegg har økonomilederen en aktiv rolle som bidragsyter i utviklings- og forbedringsprosesser i kommunen.

Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver for stillingen

Overordnet budsjett- og økonomistyring

Koordinere det daglige arbeidet knyttet til regnskap og budsjett

Yte faglig støtte til tjenesteområdene/budsjettansvarlige

Løpende økonomirapportering internt og eksternt

Økonomiplan, budsjett, regnskap, regnskapsavslutning og årsrapport

Finansforvaltning, innkjøp og innkjøpsavtaler

Saksbehandling innen ansvarsområdet

 Følgende kvalifikasjoner kreves

Høyere økonomisk utdanning

Kjennskap til offentlig forvaltning, kommuneregnskap, kommunal økonomiforvaltning

Erfaring med økonomistyring og ledelse.

Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse

Strukturert arbeidsform

God framstillingsevne, skriftlig og muntlig

Erfaring med teamledelse, organisering av oppgaver og prosjektstyring

Nødvendig kjennskap til Visma økonomisystem og ePhorte saksbehandlingssystem

 Vi ønsker også at du skal være kreativ og løsningsorientert, og ha evne til å motivere

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr en utfordrende stilling i en liten og spennende organisasjon. Vi har fokus på nærvær og trivsel, og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

Interessante søkere kalles inn til intervju.

 

Spørsmål kan rettes til rådmannen telefon 74 38 70 00 eller 920 46 451.

 

Søknad med attester, CV og referanser sendes post@leka.kommune.no

Søknadsfrist 27.3.2019

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb